Brukarutval for K2

Dette er representantane og vararepresentantane for dei 300 tilsette som flyttar til K2 i 2020.

Representant for funksjonshemmede

 • Bedriftshelsetjeneste eller annen ekstern aktør vil ivareta dette

Verneombud

 • Karen Reimers 
 • Vara ikke nominert enda

Stipendiater

 • Elisabeth Søiland
 • Vara: Eline Skirnisdotter Vik

Institutt for velferd og deltaking

 • Birthe Unneland Napsholm
 • Vara: Svanaug Fjær

Fagseksjonen for master i jordmorfag og helsesykepleie

 • Katrine Aasekjær
 • Vara: Astrid Synnøve Litland

BARNkunne

 • Elin Eriksen Ødegaard
 • Vara: Anita Crisostomo

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

 • Kristin Reiso Lawther
 • Vara: Helge Olsen

Eining for eksamen

 • Kari Smørås Brakstad
 • Vara: Siren G. Tveit

Avdeling for HR

 • Kjersti Saltnes
 • Vara: Elisabet Veland

Eining for Læringsmiljø og læringsstøtte (Studenttorget Kronstad)

 • Ingvild Drejer
 • Vara: Stine C.G Wærenskjold

Opptakskontoret

 • Silje Kathrine Høyland
 • Vara: Kari Hansen Jørgensen

Senter for nye medier

 • Øyvind Fosse
 • Vara: Lisbeth Thomassen Larsen

Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon (internasjonalisering)

 • Elin Kvaale
 • Vara: To fra samme avdeling

Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon (forskning)

 • Trond Brattelid
 • Vara: To fra samme avdeling

Institutt for økonomi og administrasjon

 • Kari Håvåg Voldsund
 • Vara: Eli Lindblad Rem

FIN-fakultetet (faglig)

 • Ikke nominert enda
 • Ikke nominert enda

FLKI- fakultetet (faglig)

 • Margareth Eilifsen
 • Vara: Ingrid Leversen

Senter for kunnskapsbasert praksis

 • Birgitte Graverholt
 • Vara: Birgitte Espehaug, Hans Lund, Frode Thuen

Strategisk ledergruppe med stab

 • Lene Merethe Ulvestad
 • Vara: Andreas Johan Madsen

Fakultetsadministrajsonen FLKI

 • Tone Reistad
 • Vara: Trude Myklebust

Fakultetsadministrasjonen FHS

 • Kristin Senneset
 • Vara: Eve Therese Djupevåg Hitland

Fakultetsadministrasjonen FIN

 • Kristian Engan-Skei
 • Vara: Henning Norheim