Hilsen fra Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune

Jeg vil gratulere Høgskulen på Vestlandet så mye med sitt femårsjubileum! HVL er en av de største utdanningsinstitusjonene i landet, og utdanner flere tusen kandidater som er med på å løse viktige samfunnsoppgaver. Skolen har sterke og innovative fagmiljø, og en tydelig profesjons- og arbeidslivsretta profil, som uten tvil vil bidra til å sikre omstillinga vi treng på Vestlandet i tida framover. Derfor er høgskolen en viktig samarbeidspartner i arbeidet med regionalplan for kompetanse som er i gang nå.

De videregående skolene på Haugalandet har lenge samarbeidet med HSH (Høgskolen Stord Haugesund) som nå er en del av HVL. Det å ha en høgskole nær våre egne «dører» har vi alltid verdsatt. Samarbeidet styrkes ved at høgskolen nå etter sammenslåingen har enda sterkere faglige «muskler». I et fylke som trenger omstilling og kompetanse for å tilpasse oss et bærekraftig samfunn og arbeidsliv, vil samarbeidet med HVL bare bli enda viktigere i tida framover.