Hilsen fra Rune Bakervik, ordfører i Bergen kommune

Gode offentlige tjenester som er tilgjengelig for alle, er ryggraden i den norske samfunnsmodellen. Siden fusjonen i 2017 har HVL utdannet gode og kompetente kandidater som fyller livene til bergensere, og vestlendinger, med læring, innhold og omsorg,

Vestlandet er også synonymt med verdiskapning og innovasjon. I tiden fremover vil omstilling og livslang læring være noen av nøkkelen til en fornybar, bærekraftig og fremtidsrettet region. Her er HVL på ballen, og jeg ønsker dere lykke til med ambisjonene om å bli et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet.