Rapportar

Overordna rapportar

Rapportar frå prosjekt lærarutdanning 

Delprosjekta «Arbeidsplassbasert masterutdanning for lærarar» og «Lektorutdanning 8–13», som var under Posjekt lærarutdanning i fusjonsprogrammet, gjorde ferdig sine rapportar 1.2.2017.

Sidan har rapportane vore på høyring i læraravdelingane, og no er dei ferdigstilte. Rapportane blir levert ny dekan når han tiltrer i august.