Styremøte 02/2017

Onsdag og torsdag 15.–16.02.17 (Haugesund)

15.02 18.00–20.00
16.02 09.00–15.00

Auditorium F, Bjørnsons gate 45, Campus Haugesund

Protokoll frå styremøte 02/2017

Samla sakspapir for styremøte 02/2017.

Du kan sjå styremøtet her:

Dag 1 (15.02)
Dag 2 (16.02), før lunsj
Dag 2 (16.02) etter lunsj

 

Saksliste

Saksnr.

Dato

Sak

07/17

15.02

Godkjenning av innkalling og saksliste

O-02/17

15.02

Orienteringssaker

08/17

15.02

Utviklingsavtale med KD

09/17

15.02

Fordeling av nye rekrutteringsstillingar

10/17

15.02

Fordeling av nye studieplassar

O-02/17

16.02

Styret si rolle, rammer for kvalitetssystemet

11/17

16.02

Fagleg plattform, profil og strategi

12/17

16.02

Fagleg leiing og organisering

13/17

16.02

Rekruttering av leiarar, nivå 1 og 2

14/17

16.02

Delprosjekt administrativ organisering

15/17

16.02

Tilsetting av studentombod (u. off. jf. offl. §25.1)

 

 

Eventuelt


Styremøtet vert strøyma. Du kan sjå det direkte eller i opptak.