Fagseksjonsleiar

Anny Aasprang

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna sjukepleiar og har hovudfag i helsefag og PhD i sjukepleie. Både hovudfagsoppgåva og PhD-avhandlinga omhandler livskvalitet og oppfølging etter fedmekirurgi.
Den 1. april 2018 tok eg til i stillinga som fagseksjonsleiar ved bachelor sjukepleie, Førde.
Tidlegare har eg vore fagleg ansvarleg for tverrfagleg vidareutdanning i hjerneslag i tillegg til å undervise på bachelor i sjukepleie. Fagområda er medikamenthandtering og -rekning, medisin og kirurgi.

Underviser i

  • Medikamentrekning
  • Medikamenthandtering
  • Sykepleie ved medisinske og kir lidelser

Forskar på

  • Livskvalitet
  • Fedmekirurgi

Forskargrupper

  • Folkehelse, livsstil og overvekt