Førstelektor

Siv Førde

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i følgende utdanninger:
Bachelor i sykepleie.
Lærerutdanning/
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (studieansvarlig).
Videreutdanning i veiledning
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i intensiv/ anestesi
Master i samhandling innan helse og sosialfag
Tema/ subjects:
Rights based approach to Health
Flukt og migrasjon
Separated refugee children
Resilience/ positive psycologi/ recovery
Domestic violence/vold i nære relasjoner
Mental Health promotion
Trauma and resilience/
Councelling/ veiledning
Kommunikasjon/selvfølelse/identitet
Konflikt og samhandling