Førsteamanuensis

Liv Norunn Hamre

Arbeids- og kompetanseområde

Landskapsøkologi
Landskapsanalyse
Historiske kart og GIS
Vegetasjonsøkologi

Underviser i

  • PL 416 Landskapsanalyse
  • BI 435 Landskapsøkologi
  • PL 416 Landskapsinngrep