Høgskulelektor

Hanne Marie Heggdal

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sjukepleiar frå Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen,1985

Helse- og sosialadministrasjon frå Distriktshøgskulen i Volda, 1989

Vidareutdanning i sjukepleie til eldre og menneske med langvarig/varig nedsett funksjonsevne - geriatrisk sjukepleie frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, 1999

Holocaust og menneskeverd i historisk og aktuelt perspektiv frå Høgskolen i Vestfold, 2006

Master i organisasjon og leiing frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2010

21 års erfaring som leiar av ulike helse- og omsorgstenester

Tilsett som høgskulelærar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå august 2006 (høgskulelektor frå 2010), studieleiar ved sjukepleieutdanninga i Førde 2007-2011

Emneansvarleg for ulike emne, Bachelor i sjukepleie, Campus Førde, august 2011-dd 

01.08.2018-01.03.2020: Prosjektleiar for prosjektet "Utvikling og samkjøyring av bachelorutdanninga i sjukepleie" ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL