Høgskulelektor

Hanne Marie Heggdal

Arbeids- og kompetanseområde

01.08.2018: Prosjektleiar for prosjektet "Utvikling og samkjøyring av bachelorutdanninga i sjukepleie" ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL
Utdanna sjukepleiar frå Betanien Sykepleierhøgskole i Bergen, 1985
Helse- og sosialadministrasjon frå Distriktshøgskulen i Volda, 1989
Vidareutdanning i sjukepleie til eldre og menneske med langvarig/varig nedsett funksjonsevne - geriatrisk sjukepleie frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, 1999
Holocaust og menneskeverd i historisk og aktuelt perspektiv frå Høgskolen i Vestfold, 2006
Master i organisasjon og leiing frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2010
21 års erfaring som leiar av ulike helse- og omsorgstenester
Tilsett som høgskulelærar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå august 2006 (høgskulelektor frå 2010), studieleiar ved sjukepleieutdanninga i Førde 2007-2011.

Forskargrupper

  • Kvalitet og innovasjon i eldreomsorga