Førstelektor

Eli Anine Heiberg

Arbeids- og kompetanseområde

Eli Heiberg arbeider som 1. lektor i landskapsplanlegging ved institutt for naturfag. Ho underviser i planleggings- og forvaltningsemne i bachelorstudia og i masterprogrammet Climate Change management.
Heiberg er utdanna i Naturforvaltning ved NLH og har bakgrunn frå natur- og miljøforvaltning og som forskar ved Vestlandsforsking. Forskingsfeltet er i hovudsak klimatilpassing i kommunar og offentleg miljøforvaltning.

Underviser i

  • Miljø- og forvaltningsrett
  • Climate change adaptation in land use planning
  • Arealplanlegging
  • Landskapsinngrep
  • Reguleringsplanlegging
  • Grønstruktur og urban vegetasjon

Forskar på

  • Lokal klimatilpassing
  • natur- og miljøforvaltning