Førstelektor

Jan Morten Loftesnes

Arbeids- og kompetanseområde

Bevegelsesvitskap
Motorisk læring og kontroll
Didaktikk
Dynamisk systemteori

Underviser i

  • Motorisk læring og kontroll
  • Dynamisk systemteori
  • Kroppsøvingsdidaktikk
  • Constraintsbasert didaktikk - CBD
  • Friluftsliv
  • Volleyball

Forskargrupper

  • Læringsgruppe Institutt for idrett