Førsteamanuensis

Anne Marie Sandvoll

Arbeids- og kompetanseområde

Forskingsgruppeleiar for forskningsgruppa kvalitet og innovasjon i eldreomsorga.

Underviser i eldreomsorg og forskingsmetode på bachelor i sjukepleie og master i samhandling. Dei siste åra har eg vore oppteken av å involvere studentar i forsking. Mellom anna har vi ein studie der vi involverer fyrste års sjukepleiestudentar i forsking i sjukeheim.

Eg er sjukepleiar, har hovudfag i helsefag og ph.d. i sjukepleie.

Forskar på

  • Eg forskar på eldreomsorg, pleiepraksis i sjukeheim og eldre sitt funksjonsnivå.

Forskargrupper