Førsteamanuensis

Anne Marie Sandvoll

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har vore tilsett ved Høgskulen, Campus Førde sidan 2002. Stillinga mi er knytt til bachelorstudiet i sjukepleie. Dei siste åra har eg vore oppteken av å involvere studentar i forsking. Mellom anna har vi ein studie der vi involverer fyrste års sjukepleiestudentar i forsking i sjukeheim.

Eg underviser i grunnleggjande sjukepleie - og sjukepleie til eldre, forskingsmetode og rettleier bachelor og master studentar.

Forskar på

  • Eg forskar på eldreomsorg, pleiepraksis i sjukeheim, kvaliteten på tenesta, eldre sitt funksjonsnivå, og er leiar av forskingsgruppa kvalitet og innovasjon i eldreomsorga

Forskargrupper