Professor

Anne Marie Sandvoll

Arbeids- og kompetanseområde

Forskingsgruppeleiar for forskningsgruppa kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta. Underviser og rettleier på bachelor i sjukepleie og master i samhandling/klinisk sjukepleie. Har god erfaring med å involvere studentar i forsking. Mellom anna har vi gjennomført ein studie der vi involverte fyrste års sjukepleiestudentar i forsking i sjukeheim. Eg har også fleire prosjekt der masterstudentar er involvert. Eg er sjukepleiar, har hovudfag i helsefag og ph.d. i sjukepleie.

Publikasjonar