Førsteamanuensis

Irene Valaker

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fra tidligere utdannet bedriftsøkonom før jeg tok sykepleieutdanning og var ferdig i 1996. Etter sykepleieutdanningen var jeg ansatt i Helse Førde og arbeidet primært med hjertepasienter. I 2002 tok jeg spesialutdanning i kardiologisk sykepleie, og har videre arbeidet med kvalitet og forbedringsarbeid innen hjerte- og karsykdommer.
Jeg har vært ansatt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, nå Høyskolen på Vestlandet, siden 2006. Jeg har master i organisasjon og ledelse, ferdig 2011. Nå holder jeg på med et doktorgradsprosjekt og forskningsområde er pasientens behov for kontinuitet og sammenhengende tjenestetilbud etter utblokking av koronararterier (PCI). Forsknings-prosjektet er knyttet til Hjerteavdelingen ved HUS, i samarbeid med Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC). Jeg er tatt opp ved Medisinsk-odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen. Videre har jeg undervisningsoppgaver på bachelor-utdanningen i sykepleie (SK 162 – sykepleie ved somatisk sykdom og skade, SK 161 - sykdomslære og farmakologi, SK 152 - Bacheloroppgava) og innenfor akutt-sykepleie.

Forskar på

  • Kontinuitet etter gjennomgått PCI

Forskargrupper

  • CONCARD-PCI