Spesialbibliotekar

Gerd Vik

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved høgskulebiblioteket i Sogndal

ARBEIDSOMRÅDE
- Kontaktbibliotekar for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved Institutt for helse og samfunn.
- Undervisning og rettleiing
- Bokkafé i biblioteket Sogndal
- Vakter i informasjonsskranken/ utlånet
- Medlem i biblioteket si arbeidsgruppe for e-ressursar
- Kontaktbibliotekar for Vestlandsforsking.
- Prosjektleiar for UH-nett Vest-prosjektet 'På tvers 3'.
http://uhnettvest.no/biblioteksamarbeid/prosjekter/pa-tvers-iii-prosjektet/

Underviser i

  • Litteratursøk, referansehandtering og kjeldekritikk