Spesialbibliotekar

Gerd Vik

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved høgskulebiblioteket i Sogndal

ARBEIDSOMRÅDE
- Kontaktbibliotekar for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved Institutt for helse og samfunn.
- Undervisning og rettleiing
- Bokkafé i biblioteket Sogndal
- Vakter i informasjonsskranken/ utlånet
- Kontaktperson for Vestlandsforsking

Underviser i

  • Litteratursøk, referansehandtering og kjeldekritikk