Høgskulelektor

Åge Lauritzen

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt arbeids- og kompetanseområde er kroppsøving. Eg underviser primært i grunnskulelærarutdanninga, men også noko ansvar i idrettsutdanninga. Mitt fagområde er knytt til kroppsøvingsdidaktikk generelt og arbeid med læring, danning, inkludering og elevmangfald spesielt. Friluftsliv og utendørsaktiviteter i kroppsøving er også eit område eg har kompetanse i. 

I tillegg til vegleiing av studentar under oppgåveskriving og arbeid retta mot praksisfeltet, nyttar eg noko av tida i arbeidet som faggruppeleiar i kroppsøving ved campus Sogndal.

Underviser i

 • Orientering
 • Læring og danning i kroppsøving
 • Friluftsliv
 • Ski og skileik
 • Kroppsøvingsdidaktikk
 • Inkludering og elevmangfald

Forskar på

 • Fair play i kroppsøving
 • Læring og danning i kroppsøving
 • Legitimering av kroppsøvingsfaget
 • Praktisering av læreplanen i skolen (kroppsøving)

Forskargrupper

 • Læring i kroppsøving og friluftsliv
 • Reasearch in Pedagogical Entrepeneurship (RiPE)

Publikasjonar

 • Fair play i kroppsøving - styringsreiskap eller danning?

  Fretland, Reidun Nerhus, Lauritzen, Åge, Fossøy, Joar, Leirhaug, Petter Erik (2020)
 • Kva skjer med fair play og danningsperspektivet i kroppsøving i framtidas skule?

  Fretland, Reidun Nerhus, Lauritzen, Åge, Fossøy, Joar, Leirhaug, Petter Erik (2019)
 • Oppfatningar og praktisering av fair play i kroppsøving

  Lauritzen, Åge, Fretland, Reidun Nerhus, Fossøy, Joar, Leirhaug, Petter Erik (2019)
 • Fair play i kroppsøving

  Lauritzen, Åge, Leirhaug, Petter Erik, Fretland, Reidun Nerhus, Fossøy, Joar (2018)
 • Fair play i kroppsøving –meiningsfullt omgrep henta frå idretten?

  Fossøy, Joar, Leirhaug, Petter Erik, Fretland, Reidun Nerhus, Lauritzen, Åge (2017)
 • Vis alle