Høgskulelektor

Åge Lauritzen

Arbeids- og kompetanseområde

Kroppsøvingsdidaktikk
Friluftsliv
Veiledning og studentsamtaler
Årsansvar og profesjonsveileder i GLU

Underviser i

  • Orientering
  • Friidrett
  • Friluftsliv
  • Skileik
  • Kroppsøvingsdidaktikk

Forskar på

  • Fair play i kroppsøvingsfaget

Forskargrupper

  • Læring i kroppsøving og friluftsliv