Førstelektor

Irene Aasen Andersen

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Førde.

UTDANNING
Bachelor i sjukepleie (1997), helse- og sosialadministrasjon (2000), vidareutdanning i rettleiing (2002), master i organisasjon og leiing (2006), kunnskapsbasert praksis (2009), kurs for førstelektorkandidatar i vitskapsteori, forskingsmetode og akademisk skriving (2012), helsepsykologi, tverrfagleg vidareutdanning (2014), høgskulepedagogikk (digital kompetanse i høgare utdanning, rettleiing på fagtekstar, undervisning for læring, møte med studenten) (2013-2017), strukturelle vilkår for profesjonsutøving (2016), førstelektoropprykk (2017).

ARBEIDSERFARING
12 år frå spesialisthelsetenesta (klinikar, leiar, fagutviklingssjukepleiar) og 8 år frå HiSF (høgskulelektor, emneansvarleg og verneombod/ vara for hovudverneombod i AMU). 2017- d.d. førstelektor. 2020: hovudverneombod FHS, vara i AMU.

FAGFELT Sjukepleie, kvalitetsutvikling og endringsarbeid i spesialisthelsetenesta, studentinvolvering i ulike prosjekt i praksisemne, tverrprofesjonell samarbeidslæring, forbetringsarbeid, arbeidsmiljø og jobbtilfredsheit.

Underviser i

 • Sjukepleie knytt til spesialisthelsetenesta
 • Forbetring- og kvalitetsarbeid
 • Sjukehus som system og fagleg leiing
 • Simulering og ferdigheitstrening

Forskar på

 • Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis
 • Kvalitet på helsetenester, arbeidsmiljø og jobbtilfredsheit i eit helseføretak
 • Utdanningsforsking

Forskargrupper

Publikasjonar

 • TPS i sykehuspraksis (medisin, sykepleie og utvidelse med fysioterapi, ergoterapi, radiografi, bioingeniør) i Førde og Lærdal. Betydningen av praksisstedenes eierforhold til TPS i praksis.

  Andersen, Irene Aasen (2020)
 • Quality of care and job satisfaction in a Hospital Trust before and after The Coordination Reform in Norway

  Andersen, Irene Aasen, Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars, Pettersen, Marny Alice (2020)
 • Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved Høgskulen på Vestlandet

  Andersen, Irene Aasen (2019)
 • Facilitating interprofessional online groups - opportunities and challenges

  Hasle, Bente, Andersen, Irene Aasen (2019)
 • Erfaring fra TPS-tiltak i HVL. Hvordan inkludere TPS i nye studieplaner?

  Andersen, Irene Aasen (2018)
 • Vis alle