Høgskulelektor

Eivind Standal Husabø

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har ei 20% deltidsstilling som høgskulelektor ved HVL. I dei resterande 80% av stillinga mi er eg frikjøpt for å arbeide som rådgjevar for Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane. Utdanna førskulelærar ved Høgskulen i Volda i 1986 og har ein mastergrad i organisasjon og leiing frå Høgskulen på Vestlandet, 2017.
Underviser for det meste på vidareutdanning for yrkesfaglærarar og har ansvar for satsinga på studentbedrifter ved Campus Sogndal og Campus Førde.

Underviser i

  • Entreprenørskap
  • PPU
  • Vidareutdanning for yrkesfaglærarar

Forskar på

  • Pedagogisk entreprenørskap
  • Entreprenørskap og leiing

Forskargrupper

  • Research in Pedagogical Entrepreneurship (RiPE)