Førstelektor

Joanna Galek

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har vært tilsett ved Høgskulen, campus Førde siden 2009. Jeg har master i sykepleievitenskap fra Polen (1999) og mange års erfaring fra kommunehelsetjenesten.

Jeg underviser på første året og er emneansvarlig for:

  • SK169 Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre
  • SK170 Veiledende praksis i sykehjem

 

50% permisjon t.o.m. desember 2019.

Underviser i

  • Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre
  • Legemiddelhåndtering og legemiddelregning
  • IKT i helsetjenester

Forskar på

  • ADL kartlegging på sykehjem
  • IKT kompetanse blant studentene
  • Legemiddelhåndtering

Forskargrupper