Førstelektor

Joanna Galek

Arbeids- og kompetanseområde

Programansvarlig bachelor i sykepleie, Førde

Jeg har vært tilsett ved Høgskulen, campus Førde siden 2009. Jeg har master i sykepleievitenskap fra Polen (1999) og mange års erfaring fra kommunehelsetjenesten.

Underviser i

  • Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre
  • Legemiddelhåndtering og legemiddelregning
  • IKT i helsetjenester

Forskar på

  • Legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten
  • ADL kartlegging på sykehjem
  • IKT kompetanse blant studentene

Forskargrupper

  • Deltar i forskingsgruppa Sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim - ADL kartlegging av bebuarar
  • Jeg har deltatt i flere samarbeidsprosjekt og nettverk, som for eksempel: Nettverk for miljøbehandling i eldreomsorgen, Pasienttryggleikskampanjen- Riktig legemiddelbruk i sjukeheim, Velferdsteknologi i kommunene i Sogn og Fjordane