Høgskulelektor

Karianne Røssummoen Øyen

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna sjukepleiar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2005, og har praksis frå ulike stillingar i spesialisthelsetenesta. Vidareutdanning i kreftsjukepleie 2008. Master i kunnskapsbasert praksis for helsefag 2012.
Starta i stilling som høgskulelektor ved avdeling for helsefag, Campus Førde i 2012.

Har sidan da har hatt undervisningsoppgåver på bachelor utdanninga i sjukepleie, og på vidareutdanningane, Rehabilitering, helsefremming og velferdsteknologi, Anestesi-operasjon og intensiv, samt Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta.

Forskar på

  • Samhandling i helsetenestene og utvikling av praksis i sjukepleie

Forskargrupper

  • Forskingsgruppa kvalitet og innovasjon i eldreomsorga