Høgskulelektor

Anne-Margrethe Hjertenes

Arbeids- og kompetanseområde

Medlem av forskningsgruppa kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenestene. Underviser i førsteåret på bachelor i sjukepleie med hovedfokus på hygiene, sjukepleiedokumentasjon og sjukepleiehistorie. I tillegg har eg praksis i alle tre studieår. Eg arbeider i team med resten av emnegruppa og Anne Marie Sandvoll der vi involverar studentar i forsking. I tillegg arbeider eg på tvers av campus med å forbedre undervisning i sjukepleiedokumentasjon ved å bruke EPJ-dokumentasjonssystemet Gerica og innføring av ICNP i undervisninga. Eg er sjukepleiar og har mastergrad i Samhandling innan helse- og sosiale tenester.

Underviser i

  • SK169 Grunnleggande sjukepleie og sjukepleie til eldre
  • SK170 Rettleia praksis i sjukeheim
  • SK167 Rettleia praksis i heimebaserte tenester
  • SK152 Bacheloroppgåve i sjukepleie
  • SK159 Forberedelse til yrkeslivet

Forskar på

  • Eg forskar på eldreomsorg, legemiddelgjennomgang i sjukeheim og ADL-funksjon hos eldre

Forskargrupper

  • Kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenestene