Viseinstituttleiar

Dagrun Kyrkjebø

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sjukepleiar frå Stord Sjukepleiarhøgskule i 1994 med 17 års praksis frå ulike stillingar i spesialisthelsetenesta. Master i organisasjon og leiing med fordjupning i helse- og sosialleiing.
Frå 2011 høgskulelektor ved campus Førde, og har hatt undervisningsoppgåver på bachelorutdanninga i sjukepleie, på vidareutdanning i rehabilitering, helsefremming og velferdsteknologi og på master i organisasjon og leiing.
Emneansvarleg for tre emner på bachelorutdanninga i sjukepleie.
Frå hausten 2015 åremålsstilling som instituttleiar ved institutt for sjukepleie, campus Førde.
Frå januar 2018 utnemnt til verv som viseinstituttleiar ved institutt for helse og omsorgsvitskap ved fakultet for helse- og sosialvitskap.

Underviser i

  • Oppteken av implementering av innovasjon- og entreprenørskapskunnskap i sjukepleieutdanninga
  • Forbetringsarbeid og forbetringskunnskap

Forskar på

  • Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta
  • Kompetanseutvikling
  • Pedagogiske modellar

Forskargrupper