Viseinstituttleiar

Dagrun Kyrkjebø

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sjukepleiar frå Stord Sjukepleiarhøgskule i 1994 med 17 års praksis frå ulike stillingar i spesialisthelsetenesta. Master i organisasjon og leiing med fordjupning i helse- og sosialleiing.
Frå 2011 høgskulelektor ved campus Førde, og har hatt undervisningsoppgåver på bachelorutdanninga i sjukepleie, på vidareutdanning i rehabilitering, helsefremming og velferdsteknologi og på master i organisasjon og leiing.
Emneansvarleg for tre emner på bachelorutdanninga gjennom tre år.
Frå hausten 2015 åremålsstilling som instituttleiar ved institutt for sjukepleie, campus Førde.
Frå januar 2018 utnemnt til verv som viseinstituttleiar ved institutt for helse og omsorgsvitskap ved fakultet for helse- og sosialvitskap.