Professor og fagseksjonsleiar

Siri Ytrehus

Arbeids- og kompetanseområde

FORSKNINGSOMRÅDER:
Kommunale helse og omsorgstjenester.
- eldreomsorg
- familieomsorg
- demens
- eldre med psykiske lidelser
- innovasjon og utvikling av tjenester og boligtilbud til utsatte grupper
- velferdsteknologi
Velferdsstaten