Underviser i

 • Barns språkutvikling
 • Språkhistorie
 • Metode
 • Språkleg variasjon og språkleg mangfald
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk

Forskar på

 • Norrøn filologi
 • Barnespråk
 • Tekstforsking
 • Omsetjing
 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Mellomalderlitteratur
 • Fransk
 • Nordisk språkvitskap

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Det kom et skip til Bjørgvin

  Budal, Ingvil Brugger (2020)
 • Mellom eldre og nyare språkhistorie: studiar av mellomalderballadar

  Budal, Ingvil Brugger (2020)
 • Mykje har endra seg sidan "Jonas" kom ut

  Budal, Ingvil Brugger (2020)
 • Rett skytset mot læreplanane, ikkje mot norsklærarane

  Budal, Ingvil Brugger (2020)
 • Språk i skolen. Grammatikk. Retorikk.Didaktikk.

  Budal, Ingvil Brugger (2020)
 • Vis alle