Høgskulelektor

Anine Brudeseth

Arbeids- og kompetanseområde

Bachelorgrad i Idrett og kroppsøving, Mastergrad i Idrettsvitenskap og praktisk pedagogisk utdanning ved HiSF.
Høgskulelektor ved HVL, Campus Sogndal - Institutt for idrett, kosthold og naturfag (100% mellombels).

Underviser i

  • Treningslære, (B1 Idrett årsstudium og PT-årsstudium)
  • Tilpasset fysisk aktivitet, (B3 Idrett, fysisk aktivitet og helse)
  • Folkehelsearbeid – Instruktørrollen, (B2 Idrett, fysisk aktivitet og helse)
  • Basistrening, (B2 Idrett og kroppsøving)
  • Coaching, (B2 Idrett og kroppsøving)
  • Kroppsøving, fysisk aktivitet og livsstil, (GLU 5.-10.)
  • Spotting, utholdenhetstrening og biomekanikk, (PT-årsstudium og PT-valgfag)

Forskar på

  • Effekten av styrketrening for eldre