Førstelektor

Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal

Forskar på

 • Prosjektleiar for NFR-prosjektet DigiSus: Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage/Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (2017-2020))

Forskargrupper

Publikasjonar

 • “Koffor lagar boka lyd?» Digital teknologi som opning og lukking av samspel mellom menneske og materiale i ein kollektiv estetisk læreprosess i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid, Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Hansen, Hannah Belsvik (2020)
 • Visste du at skjermfri sanseteknologi kan vere ein impuls til estetiske opplevingar i barnehagen?

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2020)
 • DigiSus - (creating) creative sustainable digital practices in Kindergartens

  Aksnes, Kirsti, Grønsdal, Ingrid A. R., Ruthmann, Steven Alexander (2019)
 • Evalueringsseminar med presentasjonar av prosjektutviklingar i DigiSus

  Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik, Aksnes, Kirsti, Grønsdal, Ingrid A. R. (2019)
 • Erfaringar frå arbeidet med forskingsprosjektet DigiSus: Presentasjon og spørsmål, Stord Kommune

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2019)
 • Vis alle