Professor

Christine Øye

Arbeids- og kompetanseområde

Helse- og omsorgstjenesteforskning

Tvangsforskning; sykehjem og psykiske helsetjenester

Miljøterapi og helseinstitusjonsforskning

Brukermedvirkning og maktforhold

person-sentrert omsorg

Brukerfellesskap

Forskningsetikk 

Etnografisk forskning

Implementerings- og samarbeidsforskning

Underviser i

 • Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid mot barn og unge
 • Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
 • Teknologi i helse og samfunn
 • Bachelor sykepleie, samfunnsvitenskapelige emner sosiologi og sosialantropologi
 • Phd emne Helse, funksjon og deltakelse
 • Phd emne: Kontekstuelle betingelser for helse funksjon og deltakelse

Forskar på

 • Tvang og medvirkning i helse- og omsorgstjenester
 • Brukerfellesskap i heldøgns- og daginstitusjoner
 • Kommunale tjenester til hjemmeboende eldre
 • Kontekstuelle betingelser for tjenesteintegrasjon og person-sentrert omsorg

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Brobyggende samarbeid for utvikling og kunnskaping i sykehjem

  Dahl, Hellen, Ydstebø, Arnt Egil, Astrid, Håland, Bodil, B. Kristensen, Marta, Strandos, Liv, Berven, Kristin, Nordin, Øye, Christine, Mekki, Tone Elin (2020)
 • Introduction: Critical perspectives on Person, Care and Aging: Unmasking their interconnections

  Thorkildsen, Kari Marie, Øye, Christine, Synnes, Oddgeir (2020)
 • Norwegian Triple Helix' stategies for recruiting testsites and piloting the DISH concepts in Western Norway

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2019)
 • Western Norway University; who are we and our possible contributions to developing and testing the concepts in the DISH project?

  Mekki, Tone Elin, Øye, Christine (2019)
 • Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere

  Renolen, Åse, Øye, Christine, Straume, Connie, Klepsvik, Tove (2019)
 • Vis alle