Førsteamanuensis

Yuko Kamisaka

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser naturfag både grunnskolelærer- (GLU) og barnehagelærerutdanning (BLU). Hoved tema jeg underviser er økologi, biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, humanbiologi og biokjemi. Jeg er engasjert også i mat og måltid i barnehage og skole. Jeg har undervist også noen fysikk tema i BLU. Siste årene har jeg vært emneansvarlig for NHB i BLU2. I år er jeg også profesjonsveileder for BLU2 og GLU2.

Underviser i

 • BLU-BULL: Barns utvikling, lek og læring
 • BLU-K-NHB: Natur, helse og bevegelse
 • BLU-N-NHB1: Natur, helse og bevegelse1
 • BLU-N-NHB2: Natur, helse og bevegelse2
 • ABLU-BULL: Barns utvikling, lek og læring
 • ABLU-NHB: Natur, helse og bevegelse
 • LU2-NA130: Naturfag 1, 5-10
 • LU2-NA0315: Naturfag 2a, 5-10
 • LU2-NA415: Naturfag 2b, 5-10
 • DLU1-NAT215 Naturfag 1b 1-7
 • MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen
 • MGUNA401Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen, forsettelse og FoUoppgave

Forskargrupper