Førsteamanuensis

Yuko Kamisaka

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser naturfag både grunnskolelærer- (GLU) og barnehagelærerutdanning (BLU). Hoved tema jeg underviser er økologi, biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, humanbiologi og biokjemi. Jeg er engasjert også i mat og måltid i barnehage og skole. Jeg har undervist også noen fysikk tema i BLU.

Jeg har vært med på nettbasert undervisning slik som arbeidsbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og deltids grunnskolelærerutdanning (DLU).

Siste årene har jeg vært emneansvarlig for biologiemne på GLU og NHB i BLU. I år er jeg også profesjonsveileder for BLU2.

Jeg er også verneombud FLKI på Stord.

Underviser i

  • MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen
  • MGUNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen, forsettelse og FoUoppgave
  • BLU-NHB: Natur, helse og bevegelse
  • BLU-K-NHB: Natur, helse og bevegelse

Forskargrupper