Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanning Master i barnehagekunnskap Internasjonalisering Leder av UTFORSK prosjekt

Underviser i

  • Kulturforståelse og komparativ pedagogikk
  • Interkulturell pedagogikk og glokale praksiser
  • Metode og vitenskapsteori

Forskar på

  • Danningssideal i krysskulturelt perspektiv
  • The glocal teacher
  • Vilkår for barns utforskning

Forskargrupper

  • Barnehagen som (ut)danningsarena - Conditions for children as explorers

Utvalde publikasjonar