Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdannig
Master i barnehagekunnskap
Internasjonalisering
Leder av UTFORSK prosjekt

Underviser i

 • Kulturforståelse og komparativ pedagogikk
 • Interkulturell pedagogikk og glokale praksiser
 • Metode og vitenskapsteori

Forskar på

 • Danningssideal i krysskulturelt perspektiv
 • The glocal teacher
 • Vilkår for barns utforskning

Forskargrupper

 • Barnehagen som (ut)danningsarena - Conditions for children as explorers

Utvalde publikasjonar

 • Comparative education – fortifying preconceptions or transformation of knowledge?

  Birkeland, Åsta (2015)
 • Kindergarten teachers' educational ideals - tensions and contradictions

  Birkeland, Åsta (2013)
 • Research dilemmas associated with photo elicitation in comparative early childhood education research

  Birkeland, Åsta (2013)
 • Hva skjer når norske barnehagelærerstudenter møter kinesisk samfunn, kultur og barnehage?

  Birkeland, Åsta, Ødemotland, Siv (2013)
 • Barnehagens vegger som danningsagenter - en komparativ analyse

  Birkeland, Åsta (2012)