Førstelektor

Jan Egil Bjørndal

Arbeids- og kompetanseområde

Lærerutdanning naturfag.
Utdannet cand. scient. fra Universitet i Bergen med hovedfag i botanisk økologi.

Underviser i

  • Biologi (botanikk/økologi)
  • Meteorologi
  • Naturfag

Forskar på

  • Naturfagdidaktikk, arbeidsmåter i naturfag med vekt på praktisk arbeid i felt og på laboratoriet. Jeg er særlig opptatt av hvordan forståelse for betydning av biologisk mangfold kan utvikles hos grunnskolelærerstudenter og elever i grunnskolen.

Utvalde publikasjonar

  • Studenters syn på arbeidsmåter i naturfag

    Bjørndal, Jan Egil, Erstad, Karstein, Sælemyr, Kari (2015)