Førstelektor

Nina Carson

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk, spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, etikk

Underviser i

 • Barnehagelærerutdanningen, veilederutdanningene og sosialpedagogisk veiledning i skolen

Forskar på

 • Undervisningsformer, veiledning

Forskargrupper

 • Kind Ed- Development of education for kindergarten teachers

Publikasjonar

 • The Difficult Conversation: Facilitating Students' Professional Learning and Development

  Bakken, Yvonne, Carson, Nina, Ohm, Modgun (2019)
 • Etisk bevissthet ved mistanke om vold og seksuelle overgrep av barnehagebarn

  Carson, Nina (2019)
 • Utvikling av profesjonell dømmekraft gjennom rollespill

  Carson, Nina, Aaserud, Geir (2019)
 • Veiledning for barnehagelærere

  Birkeland, Åsta, Carson, Nina (2017)
 • Dialogue with parents in times of trouble.

  Ohm, Modgun, Carson, Nina, Bakken, Yvonne (2017)
 • Vis alle