Prorektor for forsking

Gro Anita Fonnes Flaten

Arbeids- og kompetanseområde

 Prorektor for forskning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Fonnes Flaten ble ansatt som prorektor for forskning våren 2017, og er en del av det første rektoratet ved HVL.

 Før hun ble prorektor var hun høgskoledirektør og tidligere forskningsdirektør ved Høgskolen i Bergen. Hun har også erfaring som  forskningsleder ved Sykehusapotekene Vest og prosjektleder/spesialrådgiver ved Helse Bergen og i Helse Vest. Fonnes Flaten er utdannet mikrobiolog og dr. scient fra Universitetet i Bergen. I tillegg til å være prorektor for forskning har Fonnes Flaten et spesielt ansvar for nærregion Bergen, som innebærer et særskilt ansvar for kontakt med samfunns-, nærings- og arbeidsliv i regionen

Ansvarsområder

  • Forskning, internasjonalisering og innovasjon
  • Biblioteket
  • Universitetsprosjektet


 

 

 

 

Publikasjonar