Arbeids- og kompetanseområde

Per Bjørnar Grande (pbg@hvl.no) er dosent i Religion, livssyn og etikk på Institutt for pedagogikk, samfunnsfag og religion ved Høgskolen på Vestlandet. Spesialfeltet mitt er religionsfilosofi, religionsantropologi og litterær analyse. Jeg underviser i følgende emner Verdensreligionene Livssyn Filosofiens historie Det gamle testamente Det nye testamente Troslære Etikk Didaktikk Innenfor undervisningen har jeg to kjepphester. Den ene er å gå opp skisporene flere ganger og den andre er å forelese slik at studentene alltid føler at de blir spurt - slik at de holdes på alerten.

Jeg har utgitt syv fagbøker: Antropologisk troslære HSF 7/93 Sentrale livssyn, Gyldendal Akademisk, 2004 Kristendommen. En innføring, Gyldendal Akademisk, 2005 Etterligningens dilemma. HSF-rapport 7/95 Den ortodokse kirke. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009 Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis in the Work of René Girard, Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2009 Utviklingsoptimisme, Oslo: Vidarforlaget, 2015

Jeg har publisert 40 artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, blant annet: "Proustian Desire", Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture, Vol 18, 2011, Michigan State University Press "Desire in the Great Gatsby", Anthropoetics.ucla.edu. Journal of Generative Anthropology http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap2101/2101Grande.htm "Desire in Madame Bovary", Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture, Vol. 23, 2016, Michigan State University Press. Ellers har jeg publisert over 70 kronikker og anmeldelser omkring religion, kunst og litteratur. Har også publisert en roman, kalt Veiene (Kapabel forlag, 2009) og noveller i Signaler 94 og Vinduet 3/94.

Ifølge Acedemia.edu med sine over 52 millioner lesere, var jeg i november 2019 blant de 3% mest leste. Jeg har vært medlem av Norsk Faglitterære Forfatterforening (NFF) siden august 1994 og Norsk Forfattersentrum (skjønnlitteratur) siden august 2011. Jeg sitter i styret for Selskapet til vitenskapens fremme. I perioden 2000-2007 var jeg valgt medlem av The Advisory Board of Colloquium on Violence & Religion (http://violenceandreligion.com/), en forskergruppe som jobber med de mimetiske teoriene til den franske tenkeren René Girard. Jeg er også grunnlegger av websiden www.girardstudies.com.

Underviser i

 • Allmennlærerutdanningen
 • Teacher education
 • Pedagogikk og elevkunnskap

Forskar på

 • Etterligning (imitasjon)
 • René Girard
 • Forholdet mellom religion og skjønnlitteratur
 • Proust
 • Flaubert
 • Scott Fitzgerald
 • Bibeltekster
 • Norrøn religion i skolen
 • Myter
 • Begjær

Forskargrupper

 • Danning, religion og kulturmøter
 • Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk

Utvalde publikasjonar

 • Desire in Madame Bovary

  Grande, Per Bjørnar (2016)
 • Desire in The Great Gatsby

  Grande, Per Bjørnar (2015)
 • Utviklingsoptimisme. Antropologiske, filosofiske og teologiske perspektiver omkring historisk utvikling.

  Grande, Per Bjørnar (2015)
 • Proustian Desire

  Grande, Per Bjørnar (2011)
 • Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis and Desire in the Work of René Girard

  Grande, Per Bjørnar (2009)