Senterleiar

Birgitte Graverholt

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er leder på Senter for kunnskapsbasert praksis. Her jobber vi med kunnskapsbasert praksis som fagfelt. Vi har fokus på kunnskapsbasert praksis i utdanning, i helsetjenesten og i forskning. Vi tilbyr videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og mastergrad i kunnskapsbasert praksis.

Har bistilling FOU-avdelingen, Helse-Bergen; medredaktør i Sykepleien Forskning

Forskar på

  • Helsetjenesteforskning; Sykehjemsbeboere; Kvalitet i helsetjenesten; Kunnskapsbasert praksis i utdanning og helsetjenesten