Førsteamanuensis

Birgitte Graverholt

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er leder på Senter for kunnskapsbasert praksis. Her jobber vi med kunnskapsbasert praksis som fagfelt. Vi har fokus på kunnskapsbasert praksis i utdanning, i helsetjenesten og i forskning. Vi tilbyr videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og mastergrad i kunnskapsbasert praksis.
For tiden er jeg prosjektleder for et spennende forskningsprosjekt hvor vi blant annet jobber med implementering av kunnskapsbasert praksis i sykehjem. Prosjektet kaller vi IMPAKT og du kan lese mer her: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=550905

Forskar på

  • Helsetjenesteforskning; Sykehjemsbeboere; Kvalitet i helsetjenesten; Kunnskapsbasert praksis i utdanning og helsetjenesten
  • Implementering av kunnskapsbasert praksis
  • Kunnskapstranslasjon (KT)

Forskargrupper

  • Implementeringsforskning og metodeutvikling