Arbeids- og kompetanseområde

Problematferd
Nyutdannede lærere
Profesjonsutvikling i yrket

Underviser i

 • Atferdsvansker
 • Nyutdannede lærere og profesjonsutvikling

Forskar på

 • Atferdsproblematikk
 • Undervisning - Lesson Study -skjønn

Forskargrupper

 • PedLab, The Glocal Teacher, Sirius,

Utvalde publikasjonar

 • Pedagogisk handlingskompetanse i møte med utfordrende atferd

  Grimsæth, Gerd, Foldnes, Vibeke Solsvik, Irgan, Tom (2018)
 • Pedagogisk skjønn

  Grimsæth, Gerd (2017)
 • When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study'

  Grimsæth, Gerd, Hallås, Bjørg Oddrun (2017)
 • Gården som en av skolens dannings- og læringsarenaer

  Grimsæth, Gerd (2016)
 • Å transformere en global pedagogisk ide i lokale kontekster

  Grimsæth, Gerd, Hallås, Bjørg Oddrun, Holthe, Asle (2016)