Professor

Liv Torunn Grindheim

Arbeids- og kompetanseområde

Liv Torunn Grindheim har lang erfaring frå arbeid som barnehagelærar i barnehage, og har arbeida i barnehagelærartudanninga, campus Bergen, sidan 2005. Ho har doktorgrad frå Senter for Norsk barndomsforsking, ved NTNU Kvardagslivet til barneborgarar - ein studie av barn si deltaking i tre norske barnehagar.

Ho er leiar av arbeiderspakke 6, Vilkår for barn utforsking på BARNkunne, Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre.

 

Underviser i

  • Bærekraftig utdanning gjennom barns medverknad i BLU
  • Master i barnehagekunnskap
  • PhD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid
  • Etterutdanning: Læringsmiljø og pedagogisk leiing

Forskar på

  • Berekraftig utdanning i barnehage og barnehagelærarutdanning
  • Conditions for children as explorers
  • Lived democracy
  • Barnehagelærarprofesjonen

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar