Professor

Liv Torunn Grindheim

Arbeids- og kompetanseområde

Liv Torunn Grindheim har lang erfaring frå arbeid som barnehagelærar i barnehage, og har arbeida i barnehagelærartudanninga, campus Bergen, sidan 2005. Ho har doktorgrad frå Senter for Norsk barndomsforsking, ved NTNU Kvardagslivet til barneborgarar - ein studie av barn si deltaking i tre norske barnehagar.

Ho er leiar av arbeiderspakke 6, Vilkår for barn utforsking på BARNkunne, Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre.

 

Underviser i

 • Bærekraftig utdanning gjennom barns medverknad i BLU
 • Master i barnehagekunnskap
 • PhD902 Vitskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid
 • Etterutdanning: Læringsmiljø og pedagogisk leiing

Forskar på

 • Berekraftig utdanning i barnehage og barnehagelærarutdanning
 • Children as explorers
 • Lived democracy
 • Barnehagelærarprofesjonen

Forskargrupper

 • http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-utdanningsforskning/forskergrupper/forskergruppen-barnehagen-som-utdanningsarena/
 • http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-utdanningsforskning/forskergrupper/utdanning-for-barekraft/
 • http://www.hib.no/en/about-bergen-university-college/centre-for-educational-research1/educational-research/lived-democracy/
 • KINDknow
 • Conditioning children as explorers

Utvalde publikasjonar