Førstelektor

Anne Synnøve Ekrene Hammer

Underviser i

 • Naturfag i grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen og videreutdanninger for lærere

Forskar på

 • Barn som utforskere (Children as explorers)
 • Barns mulighet for naturfaglig læring i barnehagen

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Preschool teachers' approaches to science: a comparison of a Chinese and a Norwegian kindergarten

  Hammer, Anne S Ekrene, He, Min (2016)
 • Undervisning i barnehagen?

  Hammer, Anne S Ekrene (2014)
 • Vi må få undervisning i barnehagen - men ikke som i skolen

  Hammer, Anne S Ekrene (2014)
 • Science corner - naturfaghjørne i barnehagen

  Hammer, Anne S Ekrene (2012)
 • Undervisning i barnehagen?

  Hammer, Anne S Ekrene (2012)