Professor

Eva Langeland

Arbeids- og kompetanseområde

Helse, helsefremming, salutogenese, psykisk helse, mestring, hverdagsrehabilitering, komplekse intervensjoner, salutogene samtalegrupper, helsefremmende kompetanse, langvarige helseutfordringer, forskningsmetoder

Underviser i

  • Helsefremming
  • Salutogenese
  • Psykisk helse
  • Komplekse intervensjoner
  • Bedringsprosesser
  • Livskvalitet og velvære
  • Kvantitative forskningsmetoder

Forskar på

  • Helsefremmende prosesser
  • Hverdagsrehabilitering
  • Fontenehusmodellen

Forskargrupper