Professor

Eva Langeland

Arbeids- og kompetanseområde

Helse, helsefremming, salutogenese, psykisk helse, mestring, hverdagsrehabilitering, komplekse intervensjoner, salutogene samtalegrupper, helsefremmende kompetanse, langvarige helseutfordringer, forskningsmetoder

Underviser i

 • Helsefremming
 • Salutogenese
 • Psykisk helse
 • Komplekse intervensjoner
 • Bedringsprosesser
 • Livskvalitet og velvære
 • Kvantitative forskningsmetoder

Forskar på

 • Helsefremmende prosesser
 • Hverdagsrehabilitering
 • Fontenehusmodellen

Forskargrupper

 • Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM).

Publikasjonar