Arbeids- og kompetanseområde

Leder avdelingens førtelektorprogram. Teologiske fagdisipliner, Ritualteori og religiøs praksis, Språkteori, Kjønnsteori.
Leder av forskergruppen "Danning, religion og kulturmøter".
dr.phd v/UiB: Avhandling: Det liturgiske møte. Språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse cand. teol, pedagogikk, ledelsesfag

Underviser i

 • RLE - kristendommens disipliner og etikk RLE - fordypningsenhet i Kristendom og kultur

Forskar på

 • gudsbilde, liturgisk teori og praksis, dåpsteologi, metaforteori - det kristne språket, kirkens og skolens opplæringsplaner i religion, kristen kultur

Utvalde publikasjonar

 • Questioning the Ecumenism of the Church of Norway's Baptismal Liturgy

  Rong, Marit (2015)
 • Salmer i kirke og skole

  Rong, Marit (2015)
 • Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814

  Bjørnstad, Fred Ola, Olsen, Eiliv, Rong, Marit (2014)
 • Liturgisk språk i skjæringsfeltet mellom skjønnhet og tilbedelse

  Rong, Marit (2013)
 • Det liturgiske møte : språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse

  Rong, Marit (2009)