Arbeids- og kompetanseområde

Programvareutvikling
Modelldrevet progamvareutvilling
Programvareutviklingsteori
Domenespesifikke språk
Prosessmodellering
Arbeidsflytmodellering
Tingenes Internett
Programvareutvkling for Robotikk
Programvarearkitektur
eHelse og helseprosesser
Mobile applikasjoner

Utvalde publikasjonar

 • Automatic Transformation Co-evolution Using Traceability Models and Graph Transformation

  Rutle, Adrian, Iovino, Ludovico, König, Harald, Diskin, Zinovy (2018)
 • MultEcore: Combining the best of fixed-level and multilevel metamodelling

  Macias Gomez de Villar, Fernando, Rutle, Adrian, Stolz, Volker (2016)
 • A Formal Diagrammatic Approach to Compensable Workflow Modelling

  Rutle, Adrian, Wang, Hao, MacCaull, Wendy (2013)
 • A Formalisation of Constraint-Aware Model Transformations

  Rutle, Adrian, Rossini, Alessandro, Lamo, Yngve, Wolter, Uwe Egbert (2010)
 • A Category-Theoretical Approach to the Formalisation of Version Control in MDE

  Rutle, Adrian, Rossini, Alessandro, Lamo, Yngve, Wolter, Uwe Egbert (2009)