Professor

Tiri Beate Bergesen Schei

Arbeids- og kompetanseområde

Leder av det strategiske forskningsprogrammet "Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser".  Emneansvarlig for PHD902: Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid, på PhD-programmet «Danning og didaktiske praksiser». Medlem av programutvalget for PhD-programmet i perioden 2014-2018. Medlem av "Scientific Advisory Board" i Grieg Research School in Interdisciplinary Research Studies. Gjesteforsker på McGill University, Montreal, i 2016- 2017.

Underviser i

  • Vitenskapsteorietiske emner, forskningsmetoder og musikkpedagogisk teori på masterstudiet i musikkpedagogikk Musikkdidaktikk, og sang og stemmebruk på grunnutdanningen PHD902: Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid og PHD909: Barnehagen som danningsarena

Forskar på

  • Mine forskningsinteresser er knyttet til danning og identitetsprosesser, med en særlig vekt på sammenhenger mellom stemme og identitet, selviscenesettelse og selvdisiplinering i så vel lærerarbeid som i kunstnerisk utfoldelse på scenen. Jeg er opptatt av bachelorstudenten i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen, så vel som masterstudenten og PhD-kandidaten. Hvordan gir vi god undervisning på alle nivåer? Hva slags profesjonsutviklende forskning er relevant for studentene å lære om?

Forskargrupper