Arbeids- og kompetanseområde

Professor i pedagogikk og PhD i vitenkapsteori. Forskningssjef Havforskningen II
Underviser på PhD - programmet Danning og didaktiske praksiser, Master i undervisningsvitenskap og på bachelor 3 år i Pedagogikk og elevkunnskap.
Forsker på utdanningspolitikk, reformer, retorikk, lærerprofesjonalitet, lærer - og barnehagelærerutdanning.
Tidligere leder av Senter for utdanningsforskning, styret ved Høgskulen i Bergen og ledergruppen ved lærerutdanningen. Ledet det strategiske forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet m/prof. Thorolf Krüger. Har vært prosjektleder for Følgegruppen BLU til ny barnehagelærerutdanning. Sitter i lærerprofesjonenes etiske råd.

Underviser i

 • Pedagogikk, vitenskapsteori, reformer, utdanningspolitikk, danning og didaktiske praksiser, profesjonsteori, retorikk

Forskargrupper

 • PETER - Political Economy of Teacher Education Research, The Glocal Teacher, China - Norway Project, Følgegruppen BLU, Comparative Perspectives in Education in Southern Africa and Northern Europe

Utvalde publikasjonar

 • The Visionary Position: Critical Factors of Utopian Social Engineering in Education Reforms

  Trippestad, Tom Are (2017)
 • Reform as a State of Exception

  Trippestad, Tom Are, Swennen, Anja, Werler, Tobias Christoph (2017)
 • The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms

  Trippestad, Tom Are, Swennen, Anja, Werler, Tobias Christoph (2017)
 • Teaching other people`s children, elsewhere, for a while: the rhetoric of a travelling educational reform

  Ellis, Viv, Meg, Maguire, Trippestad, Tom Are, Yunqiu, Liu, Xiaowey, Yang, Zeichner, Kenneth (2016)
 • The Glocal Teacher: The paradox agency of teaching in a glocalised world

  Trippestad, Tom Are (2016)