Fagseksjonsleiar

Hanne Kristin Tuntland

Arbeids- og kompetanseområde

Fagseksjonsleder i 50% stilling for Tverrfaglig master og EVU (livslang læring) ved Institutt for helse og funksjon. Fagansvarlig for studiet: Master`s Programme in Healthy Ageing and Rehabilitation https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/mare/

Dosent (PhD) i 50% stilling tilknyttet fagseksjon Tverrfaglig master og EVU. Ergoterapeutspesialist i eldres helse. Interesse -og forskningsfelt er rehabilitering, hverdagsrehabilitering, aldring, helsetjenester til eldre og ergoterapi. Link : Hanne Tuntland on ResearchGate

Underviser i

  • Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre
  • Bachelor i ergoterapi

Forskar på

  • Hverdagsrehabilitering

Utvalde publikasjonar