Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Fra høsten 2018 arbeider jeg som forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning. Senteret har også det engelske navnet 'KINDknow - centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures'. Nå er det min oppgave å iverksette forsknings- og endringsaktiviteter som samler og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren. Jeg gleder meg over muligheten til å samarbeide bredt med barnehagesektor og forskningsmiljøer både lokalt og internasjonalt. Jeg er for øvrig professor i barnehagepedagogikk ved HVL og professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Min bakgrunn er fra ulike posisjoner i barnehagesektoren som barnehagelærer, barnehagelærerutdanner, forsker og forskningsleder. Jeg tok min forskerutdanning i utdanningsvitenskap og disputerte ved Universitetet i Gøteborg i 2007 med avhandlingen 'Meningsskaping i barnehagen - Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger'. fra 2009 - 2013 ledet jeg norsk OMEP og fra 2009-2014 ledet jeg NFR prosjektet Barnehagen som danningsarena . Jeg var også forsker i følgegruppen for barnehagelærerutdanning og har fått anledning til å lede en arbeidsgruppe som kom med konstruktive forslag til endringer for ny rammeplan for barnehagen. Jeg veileder stipendiater fra HVL, UiT og UiS. For tiden arbeider jeg spesielt med å finne ut mer om hvordan barnehager skaper vilkår for barns danning og utforskning og hvordan menneskene i barnehagen endrer disse vilkårene. Min forskningsinteresse strekker seg for øvrig bredt og inkluderer studier om lokale, historiske og globale vilkår for danning og forholdet mellom mennesker og natur.

Underviser i

  • PhD Course: Kindergarten as an arena for cultural formation

Forskar på

  • Early Childhood Education
  • Narrative methodology
  • Teacher education
  • Danning, bildung and cultural formation
  • Children as explorers and meaning-makers

Forskargrupper

  • Barnehagen som (ut)danningsarena
  • Fortellinger og forhandlinger - forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning
  • Methodologies for Nordic Childhood

Utvalde publikasjonar