Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Dr. Fil Elin Eriksen Ødegaard leder fra høsten 2018 BARNKUNNE - Senter for barnehagekunnskap.
Ødegaard er professor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har bakgrunn som barnehagelærer, barnehagelærerutdanner, forsker og forskningsleder. Hun disputerte i 2007 med avhndlingen 'Meningsskaping i barnehagen - Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger'. Hun var norsk leder av OMEP fra 2009 - 2013 og ledet NFR prosjektet Barnehagen som danningsarena fra 2009-2014. Hun forsker på barnehagen og barnehagelærerutdanning som en danningsarena. Forskningsinteressen er metodologi, pedagogikk, barnehagen som en arena for danning og utdanningsforskning i vid forstand. Hun veileder flere stipendiater, publiserer artikler og bøker og er en populær foredragsholder.

Forskar på

 • Early Childhood Education
 • Narrative methodology
 • Teacher education
 • Danning, bildung and cultural formation
 • Children as explorers and meaning-makers

Forskargrupper

 • Barnehage som (ut)danningsarena
 • Fortellinger og forhandlinger - forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning
 • Methodologies for Nordic Childhood

Utvalde publikasjonar

 • 'Homo Viator' - historiske forestillinger om 'verden' som sted og veiviseren som pedagogisk ideal

  Ødegaard, Elin Eriksen (2018)
 • Nordic Dialogues on Children and Families

  Ødegaard, Elin Eriksen, Garvis, Susanne (2018)
 • Stories of style: Exploring teachers' self-staging with musical artefacts

  Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2017)
 • Bildung: Potential and Promise in Early Childhood Education

  Ødegaard, Elin Eriksen, White, Elizabeth Jayne (2016)
 • Barnekultur som forskningsfelt - et interdisiplinært vitenskapelig emnne

  Borgen, Jorunn Spord, Ødegaard, Elin Eriksen (2015)