Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Fra høsten 2018 arbeider jeg som forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning. Senteret har også det engelske navnet 'KINDknow - centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures'. Nå er det min oppgave å iverksette forsknings- og endringsaktiviteter som samler og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren. Jeg gleder meg over muligheten til å samarbeide bredt med barnehagesektor og forskningsmiljøer både lokalt og internasjonalt. Jeg er for øvrig professor i barnehagepedagogikk ved HVL og professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Min bakgrunn er fra ulike posisjoner i barnehagesektoren som barnehagelærer, barnehagelærerutdanner, forsker og forskningsleder. Jeg tok min forskerutdanning i utdanningsvitenskap og disputerte ved Universitetet i Gøteborg i 2007 med avhandlingen 'Meningsskaping i barnehagen - Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger'. Fra 2009 - 2013 ledet jeg norsk OMEP og fra 2009-2014 ledet jeg NFR prosjektet Barnehagen som danningsarena . Jeg var også forsker i følgegruppen for barnehagelærerutdanning og har fått anledning til å lede en arbeidsgruppe som kom med konstruktive forslag til endringer for ny rammeplan for barnehagen. Jeg veileder stipendiater fra HVL, UiT og UiS. For tiden arbeider jeg spesielt med å finne ut mer om hvordan barnehager skaper vilkår for barns danning og utforskning og hvordan menneskene i barnehagen endrer disse vilkårene. Min forskningsinteresse strekker seg for øvrig bredt og inkluderer studier om lokale, historiske og globale vilkår for danning og forholdet mellom mennesker og natur. Jeg er også aktiv i internasjonale organisasjoner. Jeg er styremedlem i flere organisasjoner. Jeg er kasserer i Verdensorganisasjonen for små barns danning og utdanning (World Organisation for Early Childhood Education - OMEP), fra januar 2020, Vice President i Association for Visual Pedagogy (AVP) fra 2019 og styremedlem i den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL), fra 2016. 

Du kan finne meg her: 

På ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Elin_Odegaard

På Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=91wICR4AAAAJ&hl=no

På Twitter @sereptine

Du kan følge BARNkunne - Senter for barnehageforskning på Facebook

BARNkunne har også en videokanal; BARNkunne-KINDknow YOUTUBEChannel

 

 

 

Underviser i

 • PhD Course: Kindergarten as an arena for cultural formation

Forskar på

 • Early Childhood Education
 • Narrative methodology
 • Teacher education
 • Danning, bildung and cultural formation
 • Children as explorers and meaning-makers

Forskargrupper

 • Barnehagen som (ut)danningsarena
 • Fortellinger og forhandlinger - forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Publikasjonar

 • Children's Exploration and Cultural Formation

  Hedegaard, Mariane, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Små bøker, store spørsmål

  Kallestad, Ingrid, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • – Forventer ikke at hun blir en anonym kunnskapsminister

  Løkås, Mariell Tverrå, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Musical Exploration in Everyday Practices - Identifying Transition Points in Musicking

  Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre - i et psykososialt perspektiv

  Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Vis alle