Førsteamanuensis

Stephanie Hazel Grønstad Wold

Arbeids- og kompetanseområde

Engelsk fonetikk, grammatikk og fagdidaktikk. Forskning på norske elevers læring av engelsk grammatikk.

Underviser i

  • Engelsk uttale
  • Engelsk grammatikk
  • Engelsk fagdidaktikk

Forskar på

  • Læring av engelsk språk

Forskargrupper