Dosent

Ove Ronny Olsen Sæle

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er dosent i idrett og har hovedfag kristendom, mellomfag historie og grunnfag i pedagogisk veiledning. Har jobbet som lærer og rektor i grunnskolen, og undervist mange år i høgskolesystemet. Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom idrett, kroppsøving, pedagogikk, etikk, filosofi og religion. Nærmere CV, forskergrupper og ytterligere publikasjoner, se Cristin.

Utvalde publikasjonar

 • Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget

  Sæle, Ove Olsen (2017)
 • Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.

  Akslen, Åse Nylenna, Sæle, Ove Olsen (2015)
 • Med Gud på banen. Idrett og religion. En flerdimensjonal tilnærming

  Sæle, Ove Olsen (2015)
 • Fair play : - et dydsetisk perspektiv på idretten

  Sæle, Ove Ronny (2013)