Førsteamanuensis

Mette Senneseth

Arbeids- og kompetanseområde

Mette disputerte for ph.d graden våren 2017 med avhandlingen "Improving social support for partners facing spousal cancer while caring for minors. A randomized controlled trial." ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Hun hadde fra tidligere en master i helsefag retning sykepleievitenskap og er utdannet psykiatrisk sykepleier.
Hun har bred arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid, med erfaring fra sikkerhetspsykiatri og mange års arbeid med psykososial oppfølging ved livskriser og overgrep.
Kompetanseområder: Livskriser, traumer, overgrep, sosial støtte, mental helse og livskvalitet.
Underviser og veileder tredjeårs sykepleiestudenter ved Institutt for sykepleiefag, Campus Kronstad.
Foto: Kamilla Hedvig Halvorsen Myklebust, HVL

Underviser i

  • Psykisk helse, sykepleie 3.år

Forskar på

  • Sosial nettverksstøtte og kreft
  • https://www.krisepsyk.no/forskning/prosjekter/sosial-nettverksstoette-og-kreft/

Forskargrupper