Arbeids- og kompetanseområde

Postdoktor ved Senter for utdanningsforskning.
Ansatt ved NFR-prosjektet "Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?" for perioden 2018-2021.
Fagfelt: Samfunnsfag, sosiologi, utdanningsforskning
Phd i sosiologi fra 2017, med avhandlingen "Navigating Development. An ethnographic study of Development aid, education and social change among urban squatters in Nepal".

Forskar på

 • Utdanning og utvikling
 • Fattigdom
 • Internasjonalisering
 • Lærerrollen
 • Sosial marginalisering
 • Nepal
 • Tanzania
 • Kambodsja
 • Sudan
 • Det interkulturelle klasserommet
 • Gruppebaserte fordommer i klasserommet
 • Mestring, motivasjon og læring

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal

  Faye, Reidun, Tjomsland, Marit, Korsnes, Olav, Krüger, Thorolf (2017)
 • Lærarrolla under press. Eit blikk på utdanning i endring i det globale sør.

  Faye, Reidun (2016)
 • Barriers to higher education in Southern Sudan

  Faye, Reidun (2010)
 • Botilbud for ressurskrevende brukere innen lokal helsetjeneste i omstilling. Evaluering av prøveprosjektet Bufellesskapet Vik i Jondal Kommune

  Ludvigsen, Kari, Faye, Reidun (2007)
 • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8. Internasjonalisering

  Halvorsen, Tor, Faye, Reidun (2006)