Høgskulelektor

Helene Torsteinson

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet barnehagelærer med 2. avd. spesialpedagogikk, og har mastergrader i pedagogikk og i helsefremmende arbeid og helsespykologi. Jeg har tidligere arbeidet som pedagogisk leder i barnehage og spesialpedagog ved Pedagogisk Fagsenter (PPT). Jeg har vært ansatt ved HiB/HVL siden 2009, hvor jeg underviser i pedagogikk i grunn- og videreutdanning på BLU. Utover dette har jeg deltatt i ulike FoU-prosjekter og publisert bidrag/artikler i ulike lærebøker og tidsskrifter. Mine kompetanseområder og forskningsinteresser er:

·         barnehagepedagogikk

·         mangfold og inkludering

·         helsefremmende arbeid

·         pedagogisk utviklingsarbeid

·         tverrfaglig og tverretatlig samarbeid