Rådgivar

Linda Skrede Kallmyr

Arbeids- og kompetanseområde

Studieveiledning GLU 1-7
Fagvalg i GLU
Overflytting i GLU
Innpassing av fag i GLU 1-7
Permisjonsøknader for GLU 1-7
Klasselister GLU 1-7
Sensorkontrakter for fagene
Engelsk, Kunst og håndverk, RLE og Pedagogikk i GLU
Diverse saksbehandling
Informasjonsarbeid