Førsteamanuensis

Elisabeth Ersvær

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider på Bioingeniørutdanningen. Er molekylærbiolog med doktoktorgrad innenfor hematologi og immunologi.
Har kompetanse innen følgende områder: immunologi, hematologi, blodsykdommer, cellebiologi, medisinsk laboratorieteknologi og eLæring.

Underviser i

  • BIO130 Hematologi og Hemostase
  • BIO128 Immunologi

Forskar på

  • Utdanningsforskning (EduMedLab)
  • Immunsystemet hos pasienter med leukemi
  • Biomarkører og trening
  • www.ePraksis.no

Forskargrupper

  • BIOMARG Biomedisinsk Analytisk Forsknings Gruppe - (eng. BioMedical Analytical Research Group) har som hovedmål å bedre helsetjenesten i Norge ved å fremme (i) profesjonsnær bioingeniørfaglig forskning, og (ii) biomedisinsk forskning. I tillegg (iii) ved å forske på vår egen praksis, heve kvaliteten på bioingeniørutdanningen (utdanningsforskning - EduMedLab). BIOMARG sin forskning faller derved innenfor alle tre faglige profiler på HVL: (i) Helsefag (Biomedisin og laboratoriemedisin), (ii) Teknologi (Medisinsk Laboratorieteknologi) og (iii) Utdanningsforskning (EduMedLab).
  • Idrett, Helse, Funksjon